Zadzwoń do nas

Dziś jest poniedziałek 11 grudnia 2023 imieniny: Waldemar, Damazy

Nazwa zadania: "Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD poprzez organizacje kampanii edukacyjnej"Logotypy: Flaga Unii Europejskiej, Projekt Leader, Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt, osi 4 -leader, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zobacz profil na Facebooku