Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 16 kwietnia 2024 imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

Sprawy obywatelskie

 1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały 
 2. Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy
 3. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - wniosek
 4. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP - wniosek
 5. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - wniosek
 6. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego - wniosek
 7. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego - wniosek
 8. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Budownictwo

 1. Uzgodnienie budowy / remontu ogrodzenia - wniosek
 2. Uzgodnienie zjazdu na działkę - wniosek

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Wydanie zaświadczenia o działce - wniosek
 2. Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego - wniosek
 3. Wydanie zaświadczenia o ochronie konserwatorskiej - wniosek
 4. Plan Ogólny - wniosek o przekształcenie działki

Inicjatywa lokalna

 1. Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - wniosek

Działalność gospodarcza

 1. Wnioski do CEIDG 
 2. Wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem

Rolnictwo

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 2. Załączniki nr. 1 i 2 do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 3. Załącznik nr. 3 str. 1 do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 4. Załącznik nr. 3 str. 2 do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 5. Załącznik nr. 4 do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 6. Wniosek straty w rolnictwie
 7. Wniosek w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Gospodarka komunalna

 1. Wniosek o nadanie numeru nieruchomości (budynek)
 2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Gospodarka odpadami

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe
 3. Harmonogram odbioru odpadów - nieruchomości zamieszkałe - na rok 2023

Ochrona Środowiska

 1. Wniosek o wycinkę drzewa - zezwolenie
 2. Zgłoszenie wycinki drzewa i krzewu - osoby fizyczne

Podatki

 1. Podatek od nieruchomości - informacja
 2. Podatek od nieruchomości - dane
 3. Podatek od nieruchomości - deklaracja
 4. Podatek od nieruchomości - zwolnienie
 5. Podatek rolny - informacja
 6. Podatek rolny - dane
 7. Podatek rolny - deklaracja
 8. Podatek rolny - zwolnienie
 9. Podatek leśny - informacja
 10. Podatek leśny - dane
 11. Podatek leśny - deklaracja
 12. Podatek leśny - zwolnienie

Oświata

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Wniosek o  wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego
 3. Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 1. Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków
Zobacz profil na Facebooku