Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 26 maja 2024 imieniny: Filip, Paulina, Marianna

Historia 

Inicjatorem założenia Koła Gospodyń Wiejskich w Okrajniku był Władysław Kamiński, mieszkaniec wsi Okrajnik, pełniący społecznie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Gilowic. W listopadzie 1954 r. z 12 osobowej grupy członkiń wybrano pierwszy zarząd KGW w składzie: Aniela Bąk- przewodnicząca Zofia Kasperek – sekretarz, Janina Gieleciak- skarbnik.

Pierwsze działania KGW skierowane były na zdobywanie wiedzy poprzez szkolenia agrotechniczne. Wprowadzano nowe odmiany roślin oraz nowy sposób nabywania i odchowu drobiu. Zorganizowano kursy przysposobienia rolniczego I stopnia w celu uzupełnienia podstawowych wiadomości z rolnictwa. Ogromny skok cywilizacyjny dla kobiet- gospodyń wiejskich nastąpił latem 1957 r. kiedy to własnym staraniem i na własny koszt mieszkańcy wykonali elektryfikację całej wsi.

Jak zanotowano w kronice w 1960 r. KGW z przydziału zakupiło pierwszą we wsi pralkę elektryczną. Organizowano w tym czasie wiele imprez rozrywkowych, a uzyskane środki pieniężne przeznaczono na zakup nowych strojów regionalnych dla członkiń.  Zwyczajem KGW stało się coroczne organizowanie dożynek.

 Lata 1960-1965

KGW w Okrajniku intensywnie organizowało kursy i szkolenia w zakresie nowoczesnej uprawy roślin, chowu bydła, agrochemii, krawiectwa, garmażerii, gotowania i pieczenia. Osiągnięcia w tym czasie były znaczące, ponieważ KGW z Okrajnika było wynagradzane za wysokie lokaty w różnych konkursach, zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym.

 Lata 1965-1970

Organizowano corocznie wakacje dla dzieci, organizowano kursu szycia i kroju, warsztaty szycia kołder.

 Lata 1970-1975

Członkinie KGW aktywnie uczestniczyły w pracach przy budowie dróg wiejskich i budowie Ośrodka Zdrowia. Rozpoczęto edycję konkursową roczną na najlepsze ogródki kwiatowe i warzywne. KGW wraz z Kółkiem Rolniczym aktywnie uczestniczyło w powiatowym konkursie na najlepszą wieś w Programie „Agrominimum”. Ufundowany przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej sztandar, po zdobyciu przez 3 lata z rzędu I miejsca w konkursie, został w KGW już na zawsze.

Lata 1980-1985

Organizowane były wycieczki do różnych regionów Polski. Prowadzone były przez członkinie KGW poletka doświadczalne. Rozpoczęto, za zgodą i przy współdziałaniu z Zarządem OSP, organizować pomieszczenie kuchenne z wyposażeniem.

Lata 1985-1990

Zaczęto organizować spotkania z sąsiednimi kołami. Odbył się też konkurs i pokaz stroików świątecznych. W zakupie sprzętu dla KGW pomogła Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska GS- Gilowice. W 1988 r. w skutek choroby i rezygnacji Anieli Bąk nową przewodniczącą została Stanisława Magiera. W 1994 r. zorganizowano po raz pierwszy Gminne Dożynki już w Gminie Łękawica. Dożynki odbyły się obok szkoły podstawowej.

W 1995-2000 r. Koło Gospodyń Wiejskich wpisało się już na trwałe w kalendarz organizowanych imprez wiejskich, gminnych i kościelnych. Od czasu reaktywowania Gminy Łękawica zapis wydarzeń z zamieszczonymi zdjęciami w kronice staje się obszerny i znacząco obrazuje życie i tradycje wiejskie. W 2015 r., po rezygnacji z funkcji przewodniczącej przez Stanisławę Magierę, nową szefową koła została Janina Bąk.

 

    Za: Władysław Rodak, W: Gmina Łękawica. Zarys dziejów, Bielsko –Biała 2010,pod red. Hieronima Woźniaka, s.275-278

Zobacz profil na Facebooku