Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024 imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękawicy została powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Łękawica Nr 200/2012 Wójta Gminy Łękawica z dnia 12 listopada 2012r , zmieniona Zarządzeniem Nr  58/2019 Wójta Gminy Łękawica z dnia 9 maja 2019r. w następującym składzie:

  •         Pani Władysława Rus – Przewodnicząca Komisji
  •          Pani Małgorzata Mrózek – Sekretarz Komisji
  •          Pani Małgorzata Wójcik – Członek Komisji
  •          Pan Grzegorz Magiera – Członek Komisji
  •          Pani Marzena Chwierut – Członek Komisji

Zadania Komisji oraz tryb pracy i zasady funkcjonowania określa Regulamin, który jest załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Wójta Gminy Łękawica z dnia 13 stycznia 2015r. z późn. zmianami. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 487 tj. z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:

  • Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łękawicy od lutego 2016r. znajduje się w Urzędzie Gminy w Łękawicy przy ul. Wspólnej 24, tel. 33 865 16 01 wew.215.
  • Przedstawiciel GKRPA pełni dyżury w trzeci czwartek miesiąca w godz. od 13.00 do 15.00.
  • Osoby uzależnione mogą skorzystać z  Punktu Konsultacyjnego w pierwsze trzy czwartki miesiąca w godz. od 16.00 do 18.00, prowadzonego przez Specjalistę Psychoterapii Uzależnień.
  • Osoby współuzależnione mogą skorzystać z Grupy Wsparcia dla Osób Współuzależnionych i Ofiar przemocy w pierwsze dwa poniedziałki miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00.

Punkt Konsultacyjny oraz Grupa Wsparcia mają swoją siedzibę w Łękawicy w budynku   Centrum Integracji Społeczności Lokalnej przy ul. Wspólnej 24a .

Instytut Psychologii Zdrowia PTP prowadzi Telefon Zaufania dla osób uzależnionych behawioralnie i ich bliskich informacje o numerach telefonów znajdą Państwo na stronie

http://www.psychologia.edu.pl/

http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-dla-osob-uzalenionych-behawioralnie.html

http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

Zobacz profil na Facebooku