Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 26 maja 2024 imieniny: Filip, Paulina, Marianna

   W 1962  roku powstało Koło Gospodyń Wiejskich przy Kółku Rolniczym w Łękawicy z inicjatywy ówczesnego  prezesa kółka p. Mieczysława Kolonko i założycielki koła p. Stefanii Błachut. Koło liczyło 11 kobiet a pierwszą przewodniczącą była Stanisława Duda, która przez  10 lat piastowała to stanowisko. Później jej obowiązki przejęły: Józefa Stokłosa, Aleksandra Sewera, Maria Ormaniec a od roku 1994 przewodniczącą koła została Władysława Gąsiorek, która piastuje tę funkcje do dziś.

  Członkinie zawsze przyczyniały się do organizacji życia kulturalnego we wsi. Idąc z postępem czasu organizowały kursy i szkolenia, nabywając nowych umiejętności,  wprowadzały nowości w uprawach i hodowli. Poprzez warsztaty z rękodzieła ludowego czy pogadanki kultywowały tradycje przekazując swą wiedzę młodemu pokoleniu. Był to okres   czynów społecznych, wtedy organizowały brygady do budowy drogi czy składkę na odnowienie grobowca Ks. Augustyna Jarosza – długoletniego proboszcza naszej Parafii. Uczestniczyły w życiu kościelnym zwłaszcza podczas procesji, na których nosiły obrazy. Nie zapominały też o życiu kulturalnym więc organizowały zabawy i wycieczki krajoznawcze. Zakres zadań jakie podjęły panie zwiększał się co roku. Pracowały dla swej  wsi i jej mieszkańców  i  tak minęło 50 lat.

Obecnie koło liczy 31 członkiń z zarządem w składzie:

Przewodnicząca – Władysława Gąsiorek,

Z-ca – Katarzyna Mrózek,

Sekretarz – Ewa Wątroba,

Skarbnik – Maria Wątroba.

   W 2017 r. Koło Gospodyń Wiejskich świętowało Jubileusz 55- lecia swojej działalności. Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek wystąpił do Kapituły Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Śląskiego z wnioskiem o nadanie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Złotą odznaką została wyróżniona Władysława Gąsiorek oraz KGW w Łękawicy.

Zobacz profil na Facebooku