Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 26 maja 2024 imieniny: Filip, Paulina, Marianna

Wszystkie budynki, niepodłączone do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, będą podlegać kontroli przez Wójta Gminy Łękawica w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi w zakresie określonym w art. 6 ust. 1 w/w ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1469 z późn. zm.) tj. udokumentowania korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki/faktury muszą potwierdzać regularność i ilość wywozu nieczystości z danej nieruchomości.

W związku z powyższym proszę o zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekami na Państwa nieruchomościach na terenie Gminy Łękawica zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

                                                                                                                                                 Wójt Gminy Łękawica

                                                                                                                                                   Tadeusz Tomiczek

Zobacz profil na Facebooku