Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 26 maja 2024 imieniny: Filip, Paulina, Marianna

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOCIERZU MOSZCZANICKIM.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kocierzu Moszczanickim została założona 11.11.1929 r, włączając w swoje szeregi istniejącą już orkiestrę., która powstała w 1928 roku . i liczyła 11 osób.


Zdj. 1 Orkiestra 1928r.


Zdj. 2 Orkiestra

Założycielami byli Józef Kolonko i Jan Talik z Okrajnika. Na zebraniu założycielskim został powołany Zarząd w składzie: Naczelnik Kolonko Rudolf Z-ca Naczelnika Mieszczak Stefan Gospodarz Tomiczek Ludwik Sekretarz Mieszczak Stanisław Skarbnik Mieszczak Franciszek W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Mieszczak Józef, Satława Józef, Raczek Stanisław.
Naczelnikiem OSP został Słonka Jan, który później w 1945 roku został Komendantem Rejonowym OSP.

OSP w Kocierzu Moszczanickim budowali tak wybitni działacze jak: Świątek Adam, Raczek Antoni, Słonka Jan, Słonka Franciszek, Marszałek Jan, Kolonko Jan, Ficek Ludwik, Mieszczak Stanisław, Raczek Władysław, Skalski Franciszek, Kolonko Rudolf, Kolonko Jan, Mieszczak Franciszek, Raczek Rudolf, Pawlus Józef, Kliś Albin, Mieszczak Mieczysław, Duda Piotr, Słonka Antoni. W okresie późniejszym Tomaszek Józef, Mieszczak Józef, Mieszczak Adam, Kołodziej Stanisław, Rus Stefan, Chudy Jan, Biegun Jan, Rus Maria i Krajcarz Maria. W ostatnich latach Biernat Aleksander, Kuniec Marek, Piech Kazimierz, Bukowczan Włodzimierz. Pierwsze lata funkcjonowania to działania organizacyjne, tworzenie bazy, gromadzenie sprzętu przeciwpożarowego.

Ze swoich funduszy w 1932 roku została zakupiona działka pod budowę remizy. Budowę rozpoczęto w 1934 roku. Remiza została oddana do użytku w 1951 roku.


Zdj. 3 Pierwsza Remina 1956r.

Pierwszym zakupionym sprzętem w 1934 r. była ręczna pompa - zwana wówczas sikawką, ale do pożaru nadal trzeba było jechać końmi.
Na motopompę spalinową Strażacy z Kocierza czekali do 1951 roku, kiedy to w uroczystym przekazaniu udział wzięła miejscowa ludność oraz 13 jednostek okolicznych straży.

Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Ochotnicza Straż Pożarna w Kocierzu Moszczanickim w dniu 26 maj 1952 r. - stowarzyszenie zostało wciągnięte do rejestru pod Nr 418.

Sztandar został wręczony w 1963 roku, zaś rok później 1964 Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Krakowie przekazała samochód "Lublin", który wyremontowany został na własny koszt. W obu tych uroczystościach oprócz miejscowej ludności udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Straży w Krakowie oraz Zarządu Powiatowego OSP w Żywcu.
Powiatowy Zarząd Straży Pożarnej w Żywcu przekazał elektryczną syrenę alarmową w dniu 17.01.1965 r.

W 1982 roku nasz jednostka otrzymała samochód "Żuk", który służył Straży do 1993 roku, kiedy to został przekazany do OSP Okrajnik, zaś OSP Kocierz otrzymała stary samochód z OSP Łękawica STAR 660 bez autopompą. Samochód ten został wyremontowany przy udziale Urzędu Gminy, sponsorów, ale przede wszystkim własnymi środkami i własnymi siłami oraz własną pracą.
W 1993 roku została rozpoczęta rozbudowa istniejącej już remizy. Została dobudowana część, w której na parterze jest duży garaż na samochód bojowy, szatnia oraz kotłownia. Na piętrze jest duża świetlica oraz węzeł sanitarny i klatka schodowa.


Zdj. 4 Ochotnicy 1981r.

Na przestrzeni minionych lat jednostka OSP Kocierz w swoich kronikach zanotowała wiele znaczących zdarzeń w służbie narodu. Do najważniejszych z nich należały: gaszenie pożaru wsi Moszczanica w 1936 roku, pożaru lasu w Kocierzu także w 1936 roku, gaszenie pożaru spichlerza w Rychwałdzie, pożaru lasu w Oczkowie w 1971 roku, płonącego Kościoła pod wezwaniem Michała Archanioła w Łękawicy w 1992 roku a także walka z, powodziami, które naszą wioskę nawiedzały bardzo często a w dokumentach straży jest ich odnotowanych 16. Największe to w 1958 roku, 1972, 1996 i 1997 roku.

Druhowie brali udział nie tylko w gaszeniu pożarów i usuwaniu skutków powodzi, ale także w organizowanych tygodniach ochrony przeciwpożarowej, kontroli posesji. Swoje umiejętności doskonalili uczestnicząc w kursach i szkoleniach, w ćwiczeniach rejonowych a w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w ćwiczeniach przeciwlotniczych. Obecnie zaś w ćwiczeniach między gminnych na obiektach. Swoje umiejętności sprawdzają corocznie biorąc udział w zawodach gminnych a w ostatnich latach jako zwycięzcy zawodów gminnych także w zawodach powiatowych. W zawodach biorą udział drużyny: kobieca, seniorów i MDP.


Zdj. 5 MDP biorąca udział w Zawodach Gminnych 2008.

Strażacy biorą udział we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych pełniąc miedzy innymi służbę honorową przy grobie pańskim.
W dniu 11.11.2004 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa jednostkę OSP w Kocierzu Moszczanickim.
Obecnie na wyposażeniu jednostki znajduje się:

- wóz bojowy Star 266 z autopompą
- samochód operacyjny Gazela
- trzy motopompy (PO-5, pływająca Niagara, szlamowa)
- agregat prądotwórczy z osprzętem oświetleniowym
- komplet pił ( do betonu, do stali i do drewna )
- dwie prądownice RAMBOGET
- wielofunkcyjne narzędzie ratownicze
- zestaw do ratownictwa medycznego (torba, nosze)
- łączność w systemie radiowymW chwili obecnej jednostka nasza liczy 58druhów, 14 kobiet, 9 osób w MDP chłopców, 9 osób w MDP dziewczyn.

Obecny Zarząd OSP Kocierz pracuje w składzie:

Prezes - Adam Chudy
Wiceprezes - Łukasz Juraszek
Skarbnik - Agnieszka Grendysa
Naczelnik - Krzysztof Kaczmarczyk
Z-ca Naczelnika - Piotr Słonka
Sekretarz - Sławomir Budyn
Gospodarz - Piotr Kamiński

 Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - Marek Kuniec
Członek - Adam Mieszczak
Członek - Aleksander Biernat

Przez cały okres swej istnienia hasłem przewodnim naszej Straży było "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" temu podporządkowali swoją działalność.

Wszystkich, którzy są bliżej zainteresowani jednostką OSP Kocierz, jej historią i osiągnięciami odsyłamy do stron internetowych http://ospkocierz.republika.pl/.

Opracowała : Halina Piech, Agnieszka Piech

Zobacz profil na Facebooku