Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 26 maja 2024 imieniny: Filip, Paulina, Marianna

Przegląd Kronikarski Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrajniku

Dnia 7 maja 1926r z inicjatywy Sekretarza Gminy Józefa Talika, Kierownika Szkoły Podstawowej Jana Talika i Michala Krajcarz na zebraniu zalozycielskim wybrano pierwszy Zarzad OSP w Okrajniku:
Jan Talik - Prezes Zarzadu
Michal Krajcarz - V-ce Prezes
Józef Talik - Naczelnik
Tomasz Okrzesik - Z-ca Naczelnika
Józef Magiera - Skarbnik
Józef Satlawa - Gospodarz


Zdjęcie 1 Założyciele OSP w Okrajniku 7 maj 1926, stoją od lewej; Michał Krajcarz, Władysław Byrski, Józef Magiera. Siedzą od lewej: Adolf Hubczyk, Władysław Kantyka, Józef Talik, Stefan Raczek. Leżą podparci od lewej: Tomasz Okrzesik, Józef Satława

Skład liczby członków wynosił 22 druhów.

W 1928 roku następuje reorganizacja OSP na czele działalności zostaje wybrany właściciel miejscowego Dworu inż. Michał Kukła. Środki na umundurowanie strażacy zdobywali poprzez organizowanie imprez kulturalnych i organizowanie zabaw tanecznych i towarzyskich. Przy pomocy subwencji Powiatowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w 1929 roku zakupiono dwucylindrową sikawkę.

W dniu 6 lipca 1930 roku poświęcenia sikawki dokonał Kanonik z Rychwałdu Jan Kanty Wojewodzic. Udział wzięło 7 jednostek straży pożarnych oraz dwie orkiestry z Rychwału i z Kocierza. Przyjęcie z obiadem i poczęstunkiem odbyło się w miejscowym Dworze. Zarząd OSP czynnie wspierał i współorganizował manifestacje patriotyczne organizowane przez Feliksa Świątka.


Zdjęcie 2 prezentacja ręcznej dwucylindrowej sikawki 6 lipiec 1930 r.

5 marca 1931 OSP podjęła decyzję o budowie remizy z własnych środków i własnym nakładem robocizny. Po siedmiu latach borykania się z budową remizy z własnych środków w 20 rocznicę Niepodległości dokonano poświęcenia wybudowanej Remizy drewnianej na fundamentach murowanych z kamienia. Aktu poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Łękawica Augustyn Jarosz.

W latach 1939 1945 w okresie okupacji hitlerowskiej obowiązywał surowy zakaz organizowania zebrań i posiedzeń Zarządu. W razie potrzeby akcje ratownicze organizowała Komenda niemieckiej Policji w Zadzielu. W czasie ofensywy Armii Sowieckiej na Żywiecczyźnie w l945roku w remizie OSP były przetrzymywane konie. Po wyzwoleniu została remiza mocno zdewastowana, natomiast z Zarządu OSP pozostało przy życiu dwóch druhów, którzy również w krótkim czasie z winy pożogi wojennej zeszli z tego świata.

W lipcu 1945 roku nowo wybrany Sołtys Wsi Okrajnik Feliks Rodak reaktywował ponownie działalność OSP i na początek został Prezesem Zarządu i tak od tego czasu Straż Pożarna mimo ogromnych braków organizowała życie strażackie we wsi Okrajnik. W dniu 18 czerwca 1950 roku odbyła się uroczystość z okazji zakupu ze środków własnych konnego wozu specjalnie wykonanego do przewozu sikawki.
W roku 1952 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Żywcu przekazała dla OSP Okrajnik niewielką motopompę.
W dniu 28 sierpnia l956 roku Zarząd OSP podjął decyzje o przebudowie Remizy OSP.
W dniu 15 czerwca 1958 r dokonano poświęcenia fundamentów pod nową Remizę OSP. Natomiast całość wybudowano w 1961r.
W dniu 25 lipca l965 roku odbyła się uroczystość przekazania prawdziwej motopompy PO - 3 przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej dla OSP Okrajnik.

W okresie kadencji Gminy Gilowice - Ślemień w latach 1976 - 1990 wyposażono salę widowiskową w sprzęt meblowy i wykonano nowe pokrycie dachu. W dniu 6 września 1981 roku nastąpiła wielka uroczystość, wiejska społeczność lokalna w dowód uznania dla działalności OSP ufundowała i przekazała Sztandar dla OSP Okrajnik. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał nieodżałowanej pamięci sympatyk strażaków św. p. Ks. Marian Bochenek.


Zdjęcie 3 prezentacja poświęconego sztandaru przez druhów OSP w Okrajniku, 6 wrzesień 1981

Po roku 1990 czyli po reaktywowaniu Gminy Łękawica nastąpił znaczący rozwój dorobku OSP Okrajnik.

Wybudowano nową funkcjonalną Remizę na sprzęt bojowy., wykonano gruntowną kanalizacje na odprowadzanie wód z obiektu i placu OSP, wykonano gruntowną przebudowę obiektu wraz z modernizacją wewnętrznego wystroju, wykonano i zmodernizowano zaplecze sanitarne, socjalne i kuchenne, C.O. Wykonano i utwardzono kostką brukową plac wejściowo manewrowy, wykonano parking samochodowy obok obiektu OSP. Dzięki staraniom Wójta Gminy pozyskano, otrzymano wóz bojowy "Żuk", jednostka wyposażona jest w dwie motopompy PO-5, agregat prądotwórczy, pilarkę spalinową oraz w podstawowy sprzęt gaśniczo pożarowy. Jednostka posiada łączność telefoniczną oraz radiową krótkofalową. Doprowadzony jest również pobór wody siecią wodociągową do remizy OSP.


Zdjęcie 4 Otrzymany samochód ZUK. Dożynki Gminne. Kocierz M. 4 wrzesień 1993 r.


Zdjęcie 5 Jubileusz 75-lecia- to już początek trzeciego pokolenia strażaków - 22 lipiec 2001

W dniu 20 stycznia 2004 roku Straż pożarna w Okrajniku wyposażona została w bojowy wóz terenowy marki "Mercedes" sprinter 3l6 4x4 uzbrojony w szybkie natarcie. Zakup został sfinansowany ze środków: Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Katowicach, Fundacji "Orlen", Gminy Łękawica, Sponsorów i mieszkańców Okrajnika. Aktualnie jednostka liczy 45 członków, w tym czterech członków wspierających i trzy kobiety.

Jednostka w systemie Gminnym działa na zasadzie współdziałania pomocniczego w Gminnym systemie ratowniczym.

Zarząd OSP ściśle współpracuje z miejscowym KGW na zasadzie uzupełnienia się w potrzebach organizacyjnych.

Zarząd OSP współpracuje ze Szkoła Podstawową widząc na przyszłość możliwość uzupełnienia swoich szeregów.


Zdjęcie 6 Uroczyste przekazanie samochodu bojowego MERCEDES SPRINTER TDI 4x4, Okrajnik 19 czerwiec 2004

Nowo wybrany Zarząd OSP  ma ambitne zamierzenia w kierunku dalszego rozwoju i pomnażania dorobku pokoleniowego OSP Okrajnik. W miarę postępu cywilizacyjnego rośnie również potrzeba ciągłego unowocześniania obiektu, wystroju oraz wyższe potrzeby na nowoczesny sprzęt pożarowy.

Aktualny skład Zarządu:

Prezes- Szymon Barglik

Wiceprezes - Janusz Gradek

Naczelnik - Łukasz Krajcarz

Z-ca Naczelnika - Tomasz Magiera

Skarbnik - Bogumiła Janik

Sekretarz - Wojciech Sewera

Gospodarz - Piotr Ścieszka

Zobacz profil na Facebooku