Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 26 maja 2024 imieniny: Filip, Paulina, Marianna

Walory gminy, turystyka i agroturystyka

Raj dla myśliwych grzybiarzy, miłośników przyrody.Gmina Łękawica leży w jednym z piękniejszych regionów Polski - Beskidach. Tereny te ze względu na swój górzysty charakter i spore rozdrobnienie gospodarstw tworzą swego rodzaju mozaiką różnokolorowych pól uprawnych, łąk i pastwisk. W tą wielobarwność dosyć często wkomponowane są stare drewniane zagrody otoczone sadami. Wszystko to sprawa wrażenia cichej, spokojnej wsi, gdzie codziennych obowiązków i pracy nic nie zakłóca. Bogactwem tej ziemi są: czyste powietrze, doskonała woda, piękne krajobrazy, różnorodność świata fauny i flory oraz atrakcyjne, nie w pełni jeszcze zagospodarowane, tereny przeznaczone pod rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej. Gwarantujemy doskonały wypoczynek, ciszę w otoczeniu atrakcyjnych terenów leśnych, amatorom wędrówek pieszych i rowerowych polecamy szlaki turystyczne, zapalonym myśliwym - lasy z liczną zwierzyną, wędkarzom czyste rzeki i potoki oraz pobliskie systematycznie zarybiane Jezioro Żywieckie, a miłośnikom wspinaczek skałkowych zapewniamy ciekawe naturalne tereny treningowe. Zwolennicy bezkrwawych polowań mogą uwiecznić obiektywem wspaniałe okazy jeleni, czy rzadko spotykanych gatunków ptaków. Jesienny wysyp grzybów zaprasza do naszych lasów zbieraczy indywidualnych i w zorganizowanych grupach. Wszyscy mogą tu przeżyć niezapomniane przygody. Wierzymy, że przedstawione tu informacje na długo zapadną w Państwa pamięci co zaowocuje wieloletnia przyjaźnią z naszą gmina i jej okolicami. Wzdłuż Kocierza i Łękawicy płynie rzeka Kocierzanka, która następnie wpada do Łękawki. Wyróżnia się czystą wodą, dużą ilością wodospadów i ryb. Początek biegu rzeki znajduje się w okolicach Zakocierza, gdzie liczna ilość wspaniałych potoków spływa z pobliskich zboczy. Ich piękno tak urzeka turystów przyjeżdżających tutaj, że często decydują się na budowę domków letniskowych w pobliżu. 


Turystyka i agroturystyka

Agroturystyka

W gminie Łękawica można wypocząć w gospodarstwach rolnych, które w ramach prowadzonej działalności rolnej zajmuje sie również agroturystyką. Taką działalność prowadzi Pani Stanisława Kolonko zam. Łękawica 280 dysponująca 15 miejscami Zainteresowanym taką formą wypoczynku oferują możliwość zakwaterowania i wypoczynku wśród łąk i pól , ciszy, czystego powietrza i przyjaznej wiejskiej atmosfery. 

Rezerwat leśny Szeroka utworzony w 1960 r. o pow. 51,94 ha położony w pobliżu Kocierza Moszczanickiego i zajmuje południowe,wschodnie i zachodnie stoki Wielkiej Góry (879 m npm) i Wielkiego Cisownika (853 m npm) w Górach Zasolskich. W drzewostanie dominuje buk, udział jodły wynosi około 20 %, sporadycznie występuje również jawor. W 83% rezerwat porasta różnowiekowy las w wieku 50 do 210 lat o naturalnym charakterze. Jest to rezerwat częściowy, w którym podlega ochronie fragment dolnoreglowej buczyny karpackiej z pomnikowymi okazami jodeł i buków. 


Chatka studencka

Schronisko położone w przysiółku Zakocierz na stokach Potrójnej. Ma około 40 miejsc. Najlepiej dojść z przystanku PKS Kocierz Basie szlakiem chatkowym (40 minut), oznaczonym żółtymi słoneczkami lub z Przełęczy Kocierskiej (ok. 1,5 godziny). Rezerwacje telefoniczne: (090) 530-214. Schronisko jest czynne bez przerwy, posiada radio CB. Można pytać o ciekawe muzyczne imprezy. Jest to miejsce ciekawych spotkań młodzieży, gdzie można przenocować i spędzić szalony weekend nie tylko w towarzystwie wspaniale bawiących się turystów. 


Zespół skał 

W najwyżej położonej wiosce w Łysinie znajduje się wspaniały zespół skał, które nazwano zamczyskami, gdyż wokół tych skał przez całe wieki krążyły przedziwne legendy. Jedna z tych legend mówi, że stał tam kiedyś zamek, inna że było tam podziemne przejście, które miało długość wielu kilometrów. 

Ale największą zaletą tych skał jest ich wielkość i przedziwne kształty, które zachwycają każdego zwiedzającego. Pionowe ściany skalne są wykorzystywane do celów treningowych wspinaczki skałkowej. Trafić na te okazy martwej natury najłatwiej idąc zielonym szlakiem przez Ścieszków Groń. 


Ekologia 

Gmina Łękawica stara się od kilku lat realizować program rozwoju gospodarczego opartego o przestrzeganie praw przyrody. Działania te mają na celu dbałość o środowisko naturalne oraz nie dopuszczenie do degradacji szczególnych walorów krajobrazowo - przyrodniczych. Plan strategiczny obejmujący tę problematykę realizowany jest w kilku obszarach. 

Gmina posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków, do której odprowadzane są ścieki (jak na razie) z części gminy. Prowadzone są również prace projektowe w zakresie kanalizacji pozostałych obszarów gminy. W 1996 roku zakończono budowę wodociągu gminnego wraz z ujęciem wody, ocenianej jako jedna z najlepszych na żywiecczyźnie, dostarczającej wysokiej klasy wodę do gospodarstw domowych. Również od 1997 roku rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów, gdzie poprzez system kolorowych worków odbierane jest szkło białe i kolorowe, złom, plastik oraz odpady nie podlegające recyklingowi. Z biegiem czasu akcja zaczęła nabierać coraz większych rozmiarów. Obecnie 90% gospodarstw domowych prowadzi regularną segregację wytwarzanych odpadów. Ponadto 2 razy w roku prowadzone są akcje, w których gmina aktywnie uczestniczy "Sprzątania świata" i "Czystości wód i potoków". W podobny sposób prowadzone są również zbiórki różnego rodzaju odpadów, które ze względu na swoje rozmiary lub ich charakter nie podlegają segregacji. 

W ramach działalności ekologicznej gmina podjęła decyzję o stopniowym przechodzeniu na ogrzewanie ekologiczne. Takie rozwiązania zastosowane zostały już w dwóch budynkach szkolnych i znakomicie spełniają swoje funkcję. Estetyka tej gminy jest jednym z celów przewodnich działalności samorządu. Długookresowe plany obejmują całkowite wyeliminowanie czynników szkodliwych dla tego pięknego regionu i zachowanie niepowtarzalnych walorów Beskidów. 


Szosa Kocierska 

Przez gminę przebiega przepiękna pod względem widokowym droga relacji Żywiec - Andrychów przez Przełęcz Kocierską (718 m).Na mapie drogowej - droga nr 781. Zaczyna się w Łękawicy - Górki albo przy Upadku, biegnie przez Kocierz Moszczanicki. Szosa ta wybudowana została na polecenie cesarza austriackiego Józefa II w latach 1784 - 1788 rękoma więźniów z Wiśnicza i Spielberga w Brnie na Morawach i nosiła wówczas nazwę drogi cesarskiej nr 20. Szosą tą w roku 1805 odbywał podróż do Rycerki hrabia Ludwik de Laweaux i już wtedy chwalił uroki krajobrazu i roztaczające się z tej drogi widoki. W roku 1827 A. Sydow zatrzymał się na Przełęczy Kocierskiej, gdzie jak twierdzi, stała zupełnie przyzwoita gospoda. Dziś na Przełęczy stoi ośrodek wypoczynkowy "Kocierz" z basenem kapielowym, a na północnym stoku Przełęczy do dyspozycji narciarzy zainstalowano wyciąg.

Zobacz profil na Facebooku