Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024 imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

 

 

 

"Kocierz wieś od lasu nazwanego Kocierz i rzeki z niej płynącej, a zwłaszcza, że tam poddani Państwa Ślemieńskiego w tymże miejscu kotelnicę albo kocierz owiec miewali, gdzie młode owce to jest jagnięta kociły się..."
/Andrzej Komoniecki/. 

 

SOŁECTWO KOCIERZ MOSZCZANICKI

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej w latach 2019-2024

Sołtys - Jolanta Biernat

Skład Rady Sołeckiej:

            Gerard Pietrek

            Agnieszka Czaniecka-Mieszczak

            Stanisława Tomiczek

            Krzysztof Kaczmarczyk

 

 Jest to wieś zamieszkiwana przez 1007 mieszkańców (stan na dzień 4.11.2020 r.) na powierzchni 1354 ha. Miejscowość powstała jako osada pasterska na przełomie XV i XVI wieku. Położona jest w pięknej kotlinie wzdłuż rzeki Kocierzanki, zwężającej się ku północy na wys. 500 m n.p.m. Otoczona jest lasami o zróżnicowanym drzewostanie wśród, których na południowo - wschodniej i zachodniej stronie Wielkiej Góry (879 m n.p.m.) i Wielkiego Cisownika (853 m n.p.m) znajduje się rezerwat "Szeroka". Założony został w 1960 roku i obejmuje powierzchnie ponad 50 ha. W swoich zasobach posiada podlegającą ochronie dolnoreglową buczynę karpacką z ponad dwustuletnimi okazami przede wszystkim buka i jodły. W terenach tych można również obejrzeć pojedyncze okazy przyrody żywej jak lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy. 

W Kocierzu Moszczanickim zlokalizowane jest ujęcie wody pitnej zaopatrujące ponad 700 gospodarstw na terenie gminy w wodę o bardzo dobrej jakości. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły stoi pomnik przypominający o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie wojny, kiedy to przywieziono z Oświęcimia i powieszono 15 Polaków, w odwet za zabicie 5 osób współpracujących z Niemcami. 

W sołectwie prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna (Prezes Adam Chudy), Kółko Rolnicze (Prezes Bernadeta Raczek), Ludowy Klub Sportowy (Prezes Gerard Pietrek), Koło Gospodyń Wiejskich (Przewodnicząca Stanisława Tomiczek). Są one organizatorami i uczestnikami wielu uroczystości odbywających są na terenie gminy. 

Zobacz profil na Facebooku