Zadzwoń do nas

Dziś jest wtorek 16 kwietnia 2024 imieniny: Julia, Erwina, Benedykt

     Gminny Ośrodek Kultury w Łękawicy jest jednostką organizacyjną Gminy Łękawica, samorządową instytucją kultury powołaną do życia z dniem 1 maja 2015 r. Jednostka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Łękawica pod nr 2/2015. Działa na mocy uchwał podjętych przez Rady Gminy Łękawica w dniu 19 marca 2015 r. tj.uchwały nr V/38/15 o utworzeniu samorządowej instytucji kultury oraz uchwały nr V/39/15 nadającej statut Gminnego Ośrodka Kultury w Łękawicy. Siedziba mieści się w budynku Urzędu Gminy w Łękawicy 34-321 , ul. Wspólna 24.

Przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Łękawica. Szczegółowy zakres  zadań  określa statut.

Podstawowym celem jednostki jest:

 • prowadzenie wieloaspektowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturowe mieszkańców;
 • organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej oraz  upowszechnianie i promocja dorobku kultury;
 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
 • inicjowanie i podejmowanie współpracy z innymi  podmiotami, w tym spoza granic Rzeczypospolitej w zakresie promocji kultury;
 • kreowanie postaw szacunku i otwartości wobec innych kultur;
 • promocja walorów kulturowych i turystycznych  Gminy Łękawica.

Zadania statutowe jednostka realizuje poprzez:

 • organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów oraz imprez, w tym plenerowych, o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym, promocyjnym i patriotycznym;
 • prowadzenie stałych kół zainteresowań, zespołów artystycznych oraz klubów, świetlic;
 • organizację wystaw;
 • organizację warsztatów, seminariów, konferencji związanych z przedmiotem działań statutowych;
 • wydawanie książek, lokalnej gazety i publikacji promocyjnych oraz materiałów filmowych.

    GOK w Łękawicy zarządza i administruje  następującymi obiektami:

 • Centrum Kultury, Wypoczynku i Rekreacji w Łękawicy (Park)
 • Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy  ( budynek obok Urzędu Gminy)

     Ważne miejsce w działalności placówki zajmuje współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Orkiestrą Dętą „ Beskid”, Stowarzyszeniem „ Szeroka”  i szkołami.        

   

Zobacz profil na Facebooku