Zadzwoń do nas

Dziś jest niedziela 26 maja 2024 imieniny: Filip, Paulina, Marianna

Historia

Koło Gospodyń Wiejskich w Kocierzu Moszczanickim powstało w roku 1979 roku. Przewodniczącą koła była Anna Witkowska, a koło liczyło wtedy 26 członkiń. Członkinie organizowały imprezy kulturalne, takie jak: Dzień Kobiet, „Mikołaj” dla dzieci, a także zabawy taneczne, z których dochód wykorzystywały na działalność kulturowo-oświatową koła.

Przez te wszystkie lata członkinie brały udział w konkursach np.: „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” także na szczeblu wojewódzkim, koło uczestniczyło w konkursie nośności kur. Zakupiono także magiel i szatkownice do kapusty. Panie prowadziły odchowalnię piskląt kurzych na potrzeby wsi. Zarząd organizował dla pań kursy kroju i szycia oraz gotowania, a także pogadanki z lekarzem.

Członkinie koła były głównymi organizatorkami dożynek wiejskich. Na terenie gminy odbywały się także spotkania z innymi kołami, podczas których Panie wymieniały się poglądami. KGW podarowało dla Przedszkola w Kocierzu Moszczanickim sprzęt do ogródka.

Koło organizowało spotkania z Władysławą Zyzak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Żywcu, która pomagała przygotować wystawy m.in.: dziedzictwa kulturalnego naszych przodków oraz rękodzieła ludowego. Wspólnie z ODR panie organizowały seminaria i wyjazdy szkoleniowe (do Olkusza, na Jasną Górę, do gospodarstw agroturystycznych).

Poprzez ODR rozprowadzały nasiona jarzyn i prowadziły szkolenia na temat ich uprawy. Co roku Koło uczestniczyło w Dożynkach Powiatowych i konkursach wieńców dożynkowych, w kategoriach wieńców płaskich zdobyły II i III miejsce. Panie, każdego roku biorą udział w Przeglądzie Potraw Regionalnych, imprezie organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Żywcu.

W lipcu 2001 r. Anna Witkowska zrezygnowała z funkcji przewodniczącej, na jej miejsce została wybrana Stanisław Tomiczek.

W 2005 r. Gmina rozpoczęła realizację projektu wspólnie z słowacką gminą Vavrećka. Koło aktywnie uczestniczyło w realizacji projektu, zwłaszcza podczas wydarzenia pn. Tydzień Kultury Polsko-Słowackiej. W tym też roku wprowadzona został cykliczna impreza gminna pn. Turniej Wiosek, w który koło również bierze udział.

 

                   Za: Bernadeta Papiernik, W: Gmina Łękawica. Zarys dziejów, Bielsko –Biała 2010, pod red. Hieronima Woźniaka, s.272-273.

           

21 września 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich świętowało Jubileusz 40- lecia swojej działalności. Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek wystąpił do Kapituły Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Śląskiego z wnioskiem o nadanie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Koło Gospodyń Wiejskich z Kocierza Moszczanickiego oraz była przewodnicząca Anna Witkowska otrzymało złotą odznakę, obecna przewodnicząca Stanisława Tomiczek otrzymała srebrną odznakę.

 

Zobacz profil na Facebooku