Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 24 lutego 2024 imieniny: Maciej, Bogusz, Modest

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ 

lub https://wfosigw.katowice.pl

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

 

Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach a Gminą Łękawica mieszkańcy Gminy mogą uzyskać dofinansowanie

do wymiany źródeł ciepła, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., fotowoltaiki oraz termomodernizacji budynków (ocieplenia budynku, stolarki okiennej, drzwiowej)

z programu Czyste Powietrze.

Mieszkańców którzy chcieliby dowiedzieć się jaką kwotę dotacji mogą otrzymać oraz w jaki sposób mogą skorzystać z tego programu zaprasza się do punktu konsultacyjno-informacyjnego czynnego w każdą ŚRODĘ od godz. 7.30 do godz. 17.30 (Urząd Gminy w Łękawicy, ul. Wspólna 24, pok.13)

Dotację można uzyskać na przedsięwzięcia planowane oraz te już wykonane pod warunkiem że data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego jest nie starsza niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Gminny konsultant wspiera mieszkańców w zakresie:

- udzielania informacji o zasadach programu;

- wizyt u mieszkańców (ocena obecnego źródła ciepła i potrzeba jego wymiany,

wstępna analiza stanu budynku pod kątem termomodernizacji);

- doboru najbardziej optymalnych rozwiązań;

- składania wniosku o dofinansowanie;

- składania wniosku o rozliczenie dotacji[1].

 

[1] Gminny konsultant pomaga mieszkańcom w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. 

 

 

 

Zobacz profil na Facebooku