Zadzwoń do nas

Dziś jest poniedziałek 11 grudnia 2023 imieniny: Waldemar, Damazy

W związku z planowanymi bitumicznymi robotami drogowymi  na drodze DW946 w miejscowościach Kocoń i Las, Wykonawca robót na zadaniu pn. „Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w gminie Ślemień sołectwa Kocoń i las do granicy województwa (od km 20+310,27 do km 25+083)”,   informuje o lokalizacji i terminach zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinków drogi, na których będą realizowane bitumiczne roboty nawierzchniowe z wykorzystaniem pełnej szerokości jezdni.

W/w roboty będą realizowane odcinkami na całym zakresie zadania wg lokalizacji wskazanych w załączniku nr 1_Mapa terenu z zaznaczoną lokalizacją zamkniętych odcinków drogi.

W związku z realizacją w/w robót, planowane są zamknięcia drogi DW946 dla ruchu pojazdów na odcinkach i w terminach:

1.      km od 20+300 do 21+280 (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem DW 946 z ul. Krakowską w Ślemieniu do skrzyżowania DW 946 z ul. Pod Dębami w m. Kocoń) – odcinek zamknięty dla ruchu pojazdów w dniu 15.11.2023 w godz. 8.00 ÷ 17.00 – w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1_ Mapa z zaznaczoną lokalizacją odcinka nr 1

2.      km od 24+000 do km 25+083 ( odcinek pomiędzy skrzyżowaniem DW 946 z ul. Bacówka w m. Las do granicy z m. Kuków) – odcinek zamknięty dla ruchu pojazdów w dniu 16.11.2023 w godz. 8.00 ÷ 17.00 – w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1_ Mapa z zaznaczoną lokalizacją odcinka nr 2


Załączniki:

Zobacz profil na Facebooku