Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024 imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
Kolejny nowy podmiot odbierający i wywożący nieczystości ciekłe z terenu Gminy Łękawica Wójt Gminy Łękawica informuje, że w dniu 30.04.2024r. wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łękawica dla przedsiębiorcy:
KnapHouse Tomasz Knap, Rychwałd, ul. Poręby 9, 34-322 Gilowice, tel. 603 049 916, e-mail: knaphouse@interia.pl
Jednocześnie informuję, że wykaz podmiotów działających na terenie gminy Łękawica w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych znajduje się:
·        na stronie internetowej www.lekawica.com.pl w zakładce Menu/Gospodarka nieczystościami ciekłymi /Wykaz podmiotów - odbiór i wywóz nieczystości ciekłych
·        w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lekawica.com.pl) w zakładce Informator/Ochrona Środowiska/Nieczystości ciekłe/Ewidencja zezwoleń na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych/ Wykaz podmiotów - odbiór i wywóz nieczystości ciekłych
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                            Wójt Gminy Łękawica
                                                                                                                               Tadeusz Tomiczek

Załączniki:

Zobacz profil na Facebooku