Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 18 kwietnia 2024 imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

ROK 2021 ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy!

Niestety od stycznia 2021 wzrastają koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.  Powodem jest duży wzrost kosztów odbioru odpadów wynikający ze zwiększonych opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za umieszczanie odpadów na składowiskach,  wzrostem innych kosztów m.in. osobowych związanych z rosnącą płacą minimalną oraz obowiązkowemu zwiększeniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych np. niesegregowanych (zmieszanych) tzw. balast -  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w terminie od kwietnia do października.

Po przeanalizowaniu kosztów systemu, biorąc pod uwagę złożoną ofertę w przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łękawica w roku 2021 r. oraz przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które mówią, że system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się, przyjęto następujące miesięczne stawki:

  • 25 zł od osoby jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady (tzn. nie oddaje m.in. odpadów kuchennych, trawy);
  • 35 zł od osoby, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika przydomowego i oddaje bioodpady;
  • 140 zł od osoby stawka podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY

Każdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który chciałby od stycznia 2021 r. płacić najniższą z możliwych stawek, czyli 25 zł od osoby na miesiąc, powinien złożyć do Wójta Gminy Łękawica w terminie najpóźniej do 10.02.2021r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadcza, że posiada na nieruchomości kompostownik i wylicza opłatę z uwzględnieniem zwolnienia. Każda deklaracja złożona po 10.02.2021r. będzie podstawą do naliczenia od stycznia opłaty 35 zł. od osoby na miesiąc. Stawka obniżona, czyli 25 zł od osoby na miesiąc, będzie obowiązywała dopiero od miesiąca, w którym deklaracja została złożona. W przypadku skorzystania ze zwolnienia z części opłaty związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich oddawać zarówno spod nieruchomości jak i do PSZOK-u.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW

W roku 2021 zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) tzw. balast oraz bioodpady w okresie od kwietnia do października będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie  raz w miesiącu w terminach wskazanych w harmonogramie wywozu odpadów. Powyższy obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

WAŻNE!

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyda z urzędu decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej, czyli 140 zł od osoby na miesiąc.

Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek

 

Uchwała Nr XXX/171/2020 Rady Gminy Łękawica z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

Uchwała Nr XXX/172/2020 Rady Gminy Łękawica z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości

Zobacz profil na Facebooku