Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024 imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

 

W dniach 9, 11 i 13 lipca 2018 roku, w godzinach od 15:30 do 16:45 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Kocierzu Rychwałdzkim miały miejsce warsztaty ekologiczne, zorganizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w Gminie Łękawica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

Warsztaty były prowadzone w formie rozmowy z pokazem, zajęć praktycznych, dyskusji, ćwiczeń kreatywnych, sesji pytań i odpowiedzi.

W ramach działań edukacyjnych odbywały się następujące warsztaty:

  1. Warsztat pn. „Stan świadomości ekologicznej”, odbył się w dniu 09.07.2018 roku. Celem zajęć było uporządkowanie informacji i wiadomości dotyczących ekologii i ochrony środowiska, poszerzenie wiedzy praktycznej i kompetencji w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju, zidentyfikowanie problemów ekologicznych dotykających Gminę Łękawica i najbliższe otoczenie, zidentyfikowanie działań ekologicznych możliwych do realizacji w domu, szkole, nabycie umiejętności z zakresu oceny wpływu człowieka na środowisko.
  2. Warsztat pn. „Kodeks Honorowy Wody”, odbył się w dniu 11.07.2018 roku. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczestnikom problemu związanego z deficytami wody pitnej na świecie oraz dostarczenie informacji o sposobach oszczędności wody, dostarczenie informacji i umiejętności oszczędzania wody pitnej, dostarczenie informacji i umiejętności związanych z ochroną przyrody oraz z gatunkami chronionymi żyjącymi na terenie nadbrzeży i zbiorników wodnych.
  3. Warsztat pn. „Świat bez samochodów”, który odbył się w dniu 13.07.2018 roku i miał na celu uświadomienie uczestnikom problemu związanego z nadmiernym rozwojem motoryzacji i zanieczyszczeniami emitowanymi przez samochody i inne pojazdy, uświadomienie skali i wpływu na życie ludzi oraz środowisko przyrodnicze zanieczyszczeń motoryzacyjnych, wskazanie wad i zalet różnych środków komunikacji, wskazanie konkretnych szkód w środowisku spowodowanych przez środki komunikacji i przemysł motoryzacyjny, jak również uświadomienie uczestnikom wpływu na sytuacje zanieczyszczeń środowiska osobistej możliwości ograniczenia zanieczyszczeń transportowych.

Po zakończeniu każdej prelekcji każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek.

W każdym z warsztatów udział wzięło po 15 uczestników- dzieci i młodzież z Gminy Łękawica,
z klas 4-8.

W trakcie warsztatów uczestnicy wykonywali prace plastyczne o danej tematyce ekologicznej. Prace te zostaną wystawione na Ekologicznym Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2018 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej w Kocierzu Rychwałdzkim, ul. Turystyczna 17.

Organizatorem warsztatów było Beskidzkie Centrum Edukacyjne Sp. z o. o, z siedzibą w Żywcu,
ul. Kabaty 2, działające na zlecenie Gminy Łękawica.

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Łękawica

                                                                                                                      Tadeusz Tomiczek

 

Projekt  współfinasowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy

 

 


Zobacz profil na Facebooku