Zadzwoń do nas

Dziś jest środa 24 lipca 2024 imieniny: Kinga, Krystyna, Olga

Zakończenie zadania - zagospodarowano przestrzeń nadbrzeżną potoku Kocierzanka w Łękawicy

 

W dniu 31.08.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej potoku Kocierzanka w Łękawicy”  w ramach projektu pn. Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w Gminie Łękawica”.

 

Inwestycja polegała na wykonaniu ścieżki edukacyjnej, nowego narzutu kamiennego (część lewobrzeżna), pielęgnacji i uzupełnieniu narzutu kamiennego (część prawobrzeżna), wykonaniu zejścia do potoku ze stopni kamiennych.

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki:

- łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów: 3803,59 m2

- długość utworzonych szlaków turystycznych: 169,3 m

 

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia celu projektu tj. wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w Gminie Łękawica oraz podwyższenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez stworzenie zrównoważonego wykorzystania walorów przyrodniczych oraz rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego w zgodzie z przyrodą.

 

Zobacz profil na Facebooku