Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 24 lutego 2024 imieniny: Maciej, Bogusz, Modest

Gmina Łękawica podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II”

W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna tj. ponad 600 mb sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 200 mb sieci wodociągowej i ponad 600 mb sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1412 S i 1413 S w Łękawicy (ul. Wspólna – ul. Krakowska). Wybudowany zostanie zbiornik wody pitnej w Okrajniku, zmodernizowane zostaną hydranty na terenie Gminy, komory redukcyjne, zasuwy oraz zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Łękawicy.

 

Celem projektu jest zwiększenie ilości osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę pitną oraz lepsze zabezpieczenie terenów przed skutkami podtopień i powodzi.

Planowany termin zakończenia projektu: II kwartał 2023 r.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z Województwem Śląskim, całkowita wartość projektu wynosi: 4 621 784,72 zł, koszty kwalifikowane wynoszą: 3 929 773,99 zł, współfinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 3 340 307,90 zł.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

 

Zobacz profil na Facebooku