Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 24 lutego 2024 imieniny: Maciej, Bogusz, Modest

Projekt Gminy Łękawica pn. „Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica - etap II” został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach konkursu dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Południowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie z Województwem Śląskim na realizację projektu.

 

Projekt będzie polegał na:

-budowie sieci wodociągowej ,grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej,

-zabudowie 2 komór wodomierzowych oraz 2 kompletów zasuw sferowych,

-budowie zbiornika wody,

-modernizacji hydrantów i komory redukcyjnej oraz hydrofornii wody i zasuw,

-modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków.

Planowana łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 192,5 mb, sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie 665,5 mb, sieci kanalizacji deszczowej wyniesie 622,5 mb.

 

Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, likwidacji zbiorników bezodpływowych, co wpłynie na zmniejszenie wprowadzania ładunku zanieczyszczeń do gleb i wód, jak również przyczyni się do zwiększenia osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę pitną.

Zobacz profil na Facebooku