Zadzwoń do nas

Dziś jest sobota 24 lutego 2024 imieniny: Maciej, Bogusz, Modest

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Łękawica.

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku należącym do Gminy Łękawica – skrzydło „C” oraz zmiana sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznościowych.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące prace:

1. Modernizacja skrzydła „C”

2. Termomodernizację obiektu

3. Przebudowa budynku

4. Zmianę sposobu użytkowania

Obiekt zostanie dostosowany do osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami poprzez wybudowanie platformy podnośnikowej od strony dziedzińca budynku.

Dzięki pracom modernizacyjnym w istniejącym Skrzydle „C”, Gmina Łękawica będzie mogła prowadzić działania umożliwiające opiekę nad dziećmi z rodzin wykluczonych społecznie, co dawać będzie możliwość zwiększenia swojej aktywności zawodowej opiekunom tych dzieci.

 

Na podstawie zapisów umownych pomiędzy Gminą Łękawica, a Województwem Śląskim całkowita wartość projektu wynosi 981 574,27 zł, w tym współfinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 729 916,91 zł.

Zobacz profil na Facebooku