Zadzwoń do nas

Dziś jest czwartek 18 kwietnia 2024 imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Szanowni mieszkańcy!

27 listopada 2013 r. Rada Gminy Łękawica uchwaliła pakiet uchwał dotyczących zmian
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie gminy Łękawica, stanowiących akty prawa miejscowego.

Od 1 stycznia 2014 roku podjęte uchwały wprowadzają następujące zmiany:

  • zmiana stawki;
  • zmiana terminów płatności;
  • złożenie nowej deklaracji;
  • zmiana dotycząca ulgi z tytułu posiadania własnych pojemników.

ZMIANA STAWKI:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, płacić będą ryczałt wyliczony w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawka miesięczna opłaty od mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2014 r. wynosi:

  • obniżona stawka w wysokości 7,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
  • stawka podstawowa w wysokości 14,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone w sposób selektywny – nie ulega zmianie.

ZMIANA TERMINÓW PŁATNOŚCI:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej z dołu bez wezwania  - za kwartał, w terminach:

za I kwartał do 31 marca danego roku;

za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

za III kwartał do 30 września danego roku;

za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Opłatę należy regulować bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łękawica
Nr  55 8141 0008 0000 1658 2000 0350, lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy.

POUCZENIE:

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a następnie egzekucji należności w trybie ordynacji podatkowej.

NOWA DEKLARACJA:

Zmiana terminów płatności i zmiana stawki za odbiór odpadów wiąże się z koniecznością i obowiązkiem złożenia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej nowej deklaracji do Urzędu Gminy.

Deklarację według nowego wzoru właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć do 20 stycznia 2014 r.

ZMIANA DOTYCZĄCA ULGI Z TYTUŁU POSIADANIA WŁASNYCH POJEMNIKÓW:

Właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, który oddaje odpady komunalne we własnych pojemnikach (przez siebie zakupionych), przy założeniu, że jest właścicielem minimum 5 szt. pojemników do gromadzenie odpadów komunalnych – przysługuje ulga tzn. obniża się o 25 % opłatę za odbiór odpadów komunalnych.

W celu skorzystania z tej ulgi, właściciel nieruchomości zamieszkałej wyposażonej w 5 szt. własnych pojemników proszony jest zgłosić się do Urzędu Gminy Łękawica, pokój nr 33 celem złożenia oświadczenia stwierdzającego wyposażenie nieruchomości we własne pojemniki.

Zapraszamy zainteresowanych.

                                                               Sekretarz Gminy  Katarzyna Lubas


Zobacz profil na Facebooku